Удостоверение за квалификация

LJ product solutions co., limited

Целият процес, пълно покритие и таблица на управлението на интелектуалната собственост
Приложени са 56 авторски права за компютърен софтуер, 113 патента за външен вид, 467 патента за полезни модели и 251 патента за изобретения.

LJ01

Сертификат за високи технологии в Шенжен

LJ07

Национален сертификат за високотехнологично предприятие

LJ02

Сертификат за система за управление на интелектуалната собственост

LJ03

Сертификат за регистрация на авторски права върху компютърен софтуер

LJ06

Патент за изобретение

LJ05

Сертификат за патент за полезен модел

LJ04

Сертификат за патент за външен дизайн

LJ сертификат (5)
LJ сертификат (1)
LJ сертификат (2)
LJ сертификат (4)
LJ сертификат (7)
LJ сертификат (6)
LJ сертификат (3)