Стартира проектът за хладилен компресор

На 18 октомври екипът на lj product solutions co.,.limited подписа договор за сътрудничество с компания за производство на хладилни компресори за битови нужди и започна работа по външния дизайн на проекта.

Чрез разбирането на пазара на хладилни компресори и стила на конкурентите на страна A, ние започнахме да изграждаме рамка за дизайн, индивидуално направено решение за страна A. идентифицирайки същността — единство, технология и координация.Поради тази причина нашият екип прекара седем работни дни, за да начертае първата партида от скици, стриктно съобразявайки се с продуктовата естетика на подобни продукти на пазара, и ги докладва на страна А за преглед.Сред деветте схеми на скици, страна А избра двете, които отговарят най-много на изискванията и ни ги изпрати за последваща работа по моделиране и изобразяване, а следващото време за подаване е 26 октомври.

dfyhgf


Време на публикуване: 19 октомври 2023 г