Прототипиране

Какво е прототип?

Прототипът е ранен образец, модел или издание на продукт, създаден за тестване на концепция или процес.Обикновено прототип се използва за оценка на нов дизайн, за да се подобри точността на анализаторите и системните потребители.Това е стъпката между формализирането и оценката на една идея.

Прототипите са решаваща част от процеса на проектиране и практика, използвана във всички дизайнерски дисциплини.От архитекти, инженери, промишлени дизайнери и дори дизайнери на услуги, те правят своите прототипи, за да тестват дизайна си, преди да инвестират в тяхното масово производство.

Целта на прототипа е да има осезаем модел на решенията на проблемите, които вече са дефинирани и обсъдени от дизайнерите по време на етапа на концепция/идея.Вместо да преминават през целия цикъл на проектиране въз основа на предполагаемо решение, прототипите позволяват на дизайнерите да валидират своите концепции, като поставят ранна версия на решението пред реални потребители и събират обратна връзка възможно най-бързо.

Прототипите често се провалят при тестване и това показва на дизайнерите къде са дефектите и изпраща екипа „обратно към процеса на чертане“, за да прецизира или повтори предложените решения въз основа на обратна връзка от реални потребители. Тъй като се провалят рано, прототипите могат да спасят животи, избягвайки загуба на енергия, време и пари при прилагане на слаби или неподходящи решения.

Друго предимство на прототипирането е, че тъй като инвестицията е малка, рискът е нисък.

Ролята на прототипа в дизайнерското мислене:

* За да измисли и разреши проблеми, екипът трябва да направи или създаде нещо

* Да предава идеи по разбираем начин.

* За да започнете разговор с крайни потребители около конкретна идея, за да получите конкретна обратна връзка.

* За тестване на възможности без компромис с едно решение.

* Проваляйте се бързо и евтино и се учете от грешките, преди да инвестирате твърде много време, репутация или пари.

* Управлявайте процеса на създаване на решения, като разделяте сложните проблеми на по-малки елементи, които могат да бъдат тествани и оценени.